PREDNOSTI EVROPSKEGA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA MODELA